Bossea Cave  det utgör terminalsektorn för ett stort karstsystem som utvecklas i vattendraget Maudagna-Corsaglia, mellan Conca di Prato Nevoso och Corsaglia, i kommunen Frabosa Soprana i provinsen Cuneo på 836 m. dela med sig; bland de vackraste och viktigaste italienska turistgrottorna för olika konkretioner, storhet i miljöer, rikedom av vatten och underjordiska sjöar och för de många kvarlevorna paleontologiska ämnen som har hittats där.

 Grottorna är tillgängliga för besökare sedan 1874 de äldsta turistgrottorna i Italien, är cirka 2 kilometer långa och har en vertikal nedgång på 700 meter.

Mycket suggestiva aspekter kännetecknar den turistiska delen av kaviteten, vilket skapar scenografiska effekter av stor estetisk och miljövänlig känsla. De imponerande dimensionerna, de svindlande höjderna, de överhängande väggarna, de stora taken huggen med skarpa kanter, klipporna, ravinerna, de cyklopiska stenblocken som utfälls ovanifrån är de rådande aspekterna.

Inuti grottan ligger en liten fauna, få exemplar och mycket sällsynt. Grottorna är faktiskt öar på grund av de geografiska och geologiska barriärerna som skiljer ett kalkstensmassiv från den andra. Varje grotta är därför ett mikrokosmos i sig. Inuti grottorna finns det flera unika levande arter som inte finns någon annanstans i världen.

För mer information, detaljer och tidtabeller https://www.grottadibossea.com/

it Italian
X