Baudinet-hyddorna är en uppsättning av tre sten- och trähus med losa-tak som i antiken var stall, ladugårdar och skydd för margari som bodde här på sommaren med sina djur.

Renoveringen har respekterat den ursprungliga stilen externt. Stugorna var redan i ett gott tillstånd av bevarande och restaureringen av murarna gjordes i enlighet med den mödosamma men äkta antika "torra" stilen.

 

 

MINIMUM MILJÖPÅVERKAN

Försöket att upprätthålla en hög ekologisk standard har tillflykten sin egen energiautonomi garanteras av solpaneler och ackumulatorer; Tillförseln av vatten ges av en egen källa, vars renhet är garanterad och certifierad, utan att behöva tillsätta renande kemikalier av något slag. Dessutom är avloppsreningen ett tekniskt och avancerat fytoremedieringssystem baserat på användning av vattenväxter.

 

 

 

 

 

 

it Italian
X