Byggnaderna i sten, trä och förlorade som nu utgör den lilla byn går tillbaka till början av 1900-talet. De har varit värd för margari, deras familjer och boskap i flera år och har bevittnat berättelser om bergsliv, trötthet och till och med krig .

Äkta och kanske enkla existenser sammanflätade vid Baite di Baudinet, men solida som den klippa de vilar på. De som har levt dessa backar från en mycket ung ålder berättar om gränslösa, välskötta och glittrande ängar som kan ses från den nedre dalen tack vare den ständiga närvaron av betesmarker och bergsklättrarnas hårda arbete.

Nu har träet tagit över de utrymmen som gradvis övergavs, men röjningen som omger hyddorna är fortfarande stor och inbjudande tack vare arbetet från dem som tills för några år sedan tog hand om det och lät det dyrbara djur som tillbringar soliga dagar och stjärnklara nätter med dem.

it Italian
X