Baudinet-hyttene er et sett med 3 stein- og trehus med losa-tak som i eldgamle tider var staller, låver og ly for margari som bodde her om sommeren med dyrene sine.

Renoveringen har respektert den opprinnelige stilen eksternt. Hyttene var allerede i god tilstand av bevaring, og restaureringen av veggene ble utført i samsvar med den møysommelige, men autentiske gamle 'tørre' stilen.

 

 

MINIMUM MILJØPÅVIRKNING

Prøver å opprettholde en høy økologisk standard, har tilfluktsstedet sin egen energiautonomi garantert av solcellepaneler og akkumulatorer; tilførselen av vann er gitt av en proprietær kilde, hvis renhet er garantert og sertifisert, uten behov for å tilsette rensende kjemikalier av noe slag. Videre er avløpsrensingen et teknologisk og avansert fytoremedieringssystem basert på bruk av vannplanter.

 

 

 

 

 

 

it Italian
X