De Baudinet-hutten zijn een set van 3 stenen en houten huizen met losa-daken die in de oudheid stallen, schuren en onderdak waren voor de margari die hier in de zomer woonden met hun dieren.

De renovatie heeft extern de oorspronkelijke stijl gerespecteerd. De hutten waren al in goede staat en de restauratie van de muren gebeurde volgens de bewerkelijke maar authentieke oude 'droge' stijl.

 

 

MINIMALE MILIEU-IMPACT

Het toevluchtsoord probeert een hoge ecologische standaard te handhaven en heeft zijn eigen energie-autonomie gegarandeerd door zonnepanelen en accu's; het water wordt geleverd door een eigen bron, waarvan de zuiverheid is gegarandeerd en gecertificeerd, zonder de noodzaak om enige vorm van zuiverende chemicaliën toe te voegen. Bovendien is de afvalwaterzuivering een technologisch en geavanceerd fytoremediatiesysteem gebaseerd op het gebruik van waterplanten.